Ülkemizde artarak devam eden iş cinayetlerine dikkat çeken Şeker, bunların yanına Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle ülkemize göç eden ve kaçak olarak çok tehlikeli işlerde çalıştırılan Suriye ve diğer ülke vatandaşlarının da eklendiğini belirtti.

Ülkenin dört bir yanında çalışan geçici koruma altında bulunan bu kişilerin hiçbir yetkinliği, iş eğitimi iş güvenliği bilgisi olmamasına rağmen kayıt dışı olarak çok tehlikeli risk grubunda bulunan işlerde istihdam edilmesi sebebiyle sakat kaldığını, hayatlarını kaybettiğini belirten İstanbul Milletvekili Ali Şeker, şu hususlara değindi:

“ Hemen hemen her gün en az bir iş cinayetine tanıklık ettiğimiz ülkemizde, dün Büyükçekmece`de bulunan bir petrol tankeri tamir ve bakım atölyesinde içinde sıkışmış gaz tahliye edilmeden oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı sırada hiçbir bilgisi ve birikimi olmayan bir Suriyeli işçi daha hayatını kaybetti. Bu tür petrol tankerlerinde içindeki gaz tahliye edilmeden oksijen kaynağı ile işlemi bir kenara bırakın bir sigara yakmak bile faciaya yol açar.Doğru düzgün Türkçesi bile olmayan Suriyeli işçilerin tehlikelerden de haberdar olması zor, teknik bilgileri yok. Böyle olunca da oksijen kaynağı doğrudan tankerin patlamasına yol açmış. Ve burada çalışan bir Suriyeli işçi bu hatanın bedelini canıyla ödemiş durumda.Bu durum ne ilk ne de son olacak. Bu işi ya bilgi sahibi olan insanlar yapmalı ya da devlet bu kişilere mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimi vermeden bu kişilerin çalışmalarına müsaade etmemeli göz yummamalı” dedi.

CHP’ li Ali Şeker, iş cinayetlerinde yaşanan bu hızlı artışı “Ölmek bu işin fıtratında var” diyenlerce her ne kadar normalleştirilmek istense de, bu durumun AKP hükümetlerinin denetimsiz ve rant hırsı ile dolu çalışma prensiplerinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Önergesinde Ali Şeker şu soruları yöneltti:

-11 Ocak 2016 tarih ve 2016/8375 Karar Sayılı “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde bu yönetmeliğe bağlı olarak çalışabilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla uygun görülmüş kaç kişi vardır ve bunların kaçı kabul edilmiştir? Bu kişilerin çalışma ehliyetine sahip oldukları iş kolları ve tehlike sınıfları nelerdir?

-Söz konusu yönetmelik çerçevesinde izin verilen kişilere mesleki eğitim kursları ve iş güvenliği eğitimleri verilmiş midir?

-Büyükçekmece’de yaşanan iş cinayetinden sonra hayatını kaybeden Alla Alzarır adlı Suriye vatandaşının çalışma izni bulunuyor muydu?

-Ülkemizde kayıt dışı olarak çalıştığı tahmin edilen ve geçici koruma sağlanan kaç kişi bulunmaktadır? Bunlardan kaçı çocuk işçidir?

-İlk göç hareketlerinin başladığı 2011 yılından bu yana kaç işletme hakkında çalışma izni olmamasına rağmen yabancı göçmen işçi çalıştırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanmıştır?

-Yönetmeliğin yayınlandığı tarih itibariyle TUİK verilerine göre yüzde 11,1 olan işsizlik oranı, son yayınlanan tarih olan 2016 Ağustos ayı verilerine göre yüzde 11,3 düzeyine çıkmıştır. Reel olarak büyük bir artışa tekabül eden yüzde 0,2’lik artışta kayıt dışı çalışanların etkisi bulunmakta mıdır? Bu kayıt dışılığı azaltmak için ne gibi önlemler alınmaktadır?

-Yaşanan ekonomik kriz neticesinde dövizde yaşanan artışın yüksek enerji ve girdi maliyetlerini de arttırması beklenmektedir. Bu artışın tetikleyeceği kayıt dışı göçmen işçi istihdamının artışını engellemeye yönelik bir tedbir alınmakta mıdır?


POLİTİKA 5.12.2016 07:59:00 0

Milletvekili Ali Şeker "Fıtrat Değil Cinayet"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle, geçici koruma altında bulunan yabancı işçilerin çalışma koşullarını ve iş cinayetlerine bağlı ölümlerini Meclis gündemine taşıdı.